O mnie

Kwalifikacje i doświadczenie

Jestem tłumaczem przysięgłym języka arabskiego od 2013 roku.

Posiadam tytuł magistra arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskany w 2003 roku.

Ponad 10 lat mieszkałem, studiowałem i pracowałem w krajach arabskich. Mam ponad 20-letnie doświadczenie w tłumaczeniu dla renomowanych firm oraz instytucji.

2012-

2013-

PGNiG

Sądy

Wykształcenie i uprawnienia

Wykształcenie i kwalifikacje

Poniżej przedstawiam najważniejsze uzyskane przeze mnie kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Magister arabistyki

W 2003 roku ukończyłem studia arabistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej w latach 2000-2001 przebywałem na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Sanie (Jemen).

Tłumacz przysięgły

W 2013 roku zdałem państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego języka arabskiego i zostałem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/113/13.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe i moi klienci

Po ukończeniu studiów arabistycznych na Uniwersytecie Warszawskim przez ponad 10 lat mieszkałem i pracowałem w krajach arabskich.  Pracowałem także jako tłumacz w ambasadach państw arabskich w Warszawie, a następnie pełniłem funkcje administracyjne i konsularne w polskich placówkach dyplomatycznych (m.in. na stanowisku Konsula RP) w krajach takich jak Jemen, Arabia Saudyjska i Kuwejt. Doświadczenie nabyte w placówkach dyplomatyczno-konsularnych, zarówno arabskich jak i polskich, umożliwia mi lepsze zrozumienie wymagań językowych i formalnych stawianych przez urzędy, dzięki czemu wykonywane przeze mnie tłumaczenia charakteryzują się wysoką jakością i są akceptowane przez urzędy w Polsce i państwach arabskich. Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wykonuję od 2013 roku, a tłumaczenia zwykłe od 2003 roku. Przy wykonywaniu tłumaczeń korzystam ze specjalistycznego oprogramowania Trados Studio 2022.

Jestem autorem pierwszego internetowego słownika polsko-arabskiego. Słownik ten po raz pierwszy pojawił się w Internecie w 2002 roku. Przedtem nie opublikowano żadnego słownika polsko-arabskiego ani w formie książkowej, ani w formie elektronicznej.

Poniżej przedstawiam listę najważniejszych moich klientów oraz poprzednich miejsc pracy (kolejność alfabetyczna):

Potrzebujesz tłumaczenia?

Skontaktuj się ze mną, aby zlecić tłumaczenie lub uzyskać bezpłatną wycenę.

Telefon / WhatsApp

+48 502 771 521

pon - nie 9:00 - 21:00

Adres

Zdziarska 83Z/21/2
03-289 Warszawa