Słownik polsko-arabski
pierwszy w Internecie

Szukaj w słowniku:

Powrót do strony głównej

Pierwszy słownik polsko-arabski!

Jest to pierwszy słownik polsko-arabski, który pojawił się w Internecie w 2002 roku. Przed tą datą nie opublikowano żadnego słownika polsko-arabskiego ani w formie książkowej, ani w formie elektronicznej. Teraz, po kilkuletniej przerwie, słownik znowu jest dostępny w sieci!

Słownik aktualnie zawiera 2455 haseł. W przyszłości może będzie dalej rozwijany.

W słowniku stosuję zapis arabski bez wokalizacji oraz transkrypcję polską uproszczoną. W nawiasach podaję formy liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników, a także stopień wyższy niektórych przymiotników. Jeżeli nie podano liczby mnogiej, to liczbę mnogą tworzy się regularnie lub ona nie istnieje. Odmianę dwuprzypadkową wyrazów z końcówką -u (tzw. diptota) zaznaczam znakiem ². Wszelkie komentarze dotyczące słownika będą mile widziane.

Adam Zakrzewski

Copyright © 2002-2023 by A.Z.