Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) z języka arabskiego na język polski i vice versa oraz pozostałe usługi

Usługi

Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz informacje o świadczonych przeze mnie usługach i zasadach współpracy.

Tłumaczenia poświadczone, zwane również uwierzytelnionymi lub przysięgłymi, to tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, który posiada odpowiednie kwalifikacje do tłumaczenia dokumentów i zdał egzamin państwowy.

Tłumaczenia dokumentów z języka arabskiego na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego i opatrzone jego pieczęcią i podpisem są uznawane przez urzędy i inne instytucje w Polsce.

Ponadto tłumaczenia poświadczone z języka polskiego na język arabski po legalizacji lub uzyskaniu apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych są uznawane przez urzędy w krajach arabskich (w przypadku legalizacji wymagana jest też kolejna legalizacja w ambasadzie danego kraju w Warszawie).

Z kolei tłumaczenia zwykłe nie są poświadczone pieczęcią i podpisem i nie mogą być przedkładane do urzędów. W formie tłumaczeń zwykłych wykonuję na przykład tłumaczenia stron internetowych, tekstów marketingowych i opisów produktów.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, w przypadku tłumaczeń wykonywanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej stawki wynagrodzenia tłumacza są określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. W pozostałych przypadkach wynagrodzenie tłumacza ustala umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie tłumaczenia.

Dla klientów prywatnych ceny ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenia, w zależności od kombinacji językowej, terminu wykonania, stopnia trudności i czytelności tekstu. W celu uzyskania bezpłatnej wyceny proszę o kontakt – najlepiej przesłać skan lub zdjęcie dokumentu e-mailem.  Dokument można też dostarczyć osobiście.

Ceny moich tłumaczeń są konkurencyjne, a podana kwota jest zawsze ceną ostateczną. W przeciwieństwie do innych tłumaczy nie stosuję stawki za stronę  przeliczeniową tekstu w języku docelowym – w takim przypadku nie zawsze wiadomo, ile wyjdzie stron tłumaczenia, a zatem klient nie ma pewności ile zapłaci.

Płatności można dokonać przelewem, w gotówce lub w inny sposób, np. za pomocą przekazu Western Union lub MoneyGram.

Oczywiście! Nie jest konieczne osobiste dostarczenie  dokumentów i odbiór tłumaczeń w Warszawie. Dokumenty można do mnie przysłać e-mailem w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia. Jeżeli jednak konieczne jest potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginalnym dokumentem, proszę o przesłanie oryginału dokumentu listem poleconym lub kurierem.

Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, na sporządzonym tłumaczeniu tłumacz musi stwierdzić, czy zostało wykonane z oryginału czy też z kopii. W związku z tym, zwłaszcza w przypadku dokumentów przeznaczonych dla polskich urzędów stanu cywilnego, wskazane jest dostarczenie tłumaczowi oryginalnych dokumentów.

Gotowe tłumaczenia mogę wysłać do Państwa pocztą (listem poleconym priorytetowym) lub szybkim kurierem po otrzymaniu zapłaty za zlecenie.

Płatności można dokonać przelewem lub w inny sposób, np. za pomocą przekazu Western Union lub MoneyGram.

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wysyłam pocztą (list polecony priorytetowy) lub szybkim kurierem po otrzymaniu zapłaty za zlecenie. Możliwa jest wysyłka dokumentów za granicę.

Przykładowe koszty wysyłki do Polski:

 • List polecony priorytetowy: 10 zł
 • Kurier (dostawa w ciągu 1 dnia): 20 zł

Przykładowe koszty wysyłki do Europy:

 • List polecony priorytetowy: 20 zł
 • Kurier drogowy (dostawa w ciągu 3-5 dni): 70 zł
 • Kurier lotniczy (dostawa w ciągu 1-2 dni): 130 zł

Przykładowe koszty wysyłki do krajów arabskich:

 • Kurier lotniczy (dostawa w ciągu 1-5 dni): 180 zł

Oczywiście gotowe tłumaczenie można również odebrać osobiście w Warszawie.

Tłumaczenia pojedynczych dokumentów, takich jak akty stanu cywilnego, prawa jazdy lub dyplomy są wykonywane w ciągu 1 dnia od otrzymania opłaty (w przypadku klientów prywatnych) lub od potwierdzenia zlecenia (w przypadku klientów firmowych). W przypadku większych zleceń termin wykonania tłumaczeń może być odpowiednio dłuższy.

Tłumaczenia przysięgłego wymagają wszelkie dokumenty wystawione w krajach arabskich przeznaczone do użytku w Polsce oraz polskie dokumenty, którymi chcemy posługiwać się za granicą.

Poniżej przedstawiam listę najczęściej tłumaczonych przeze mnie dokumentów.

 • akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu)
 • kontrakty (umowy) małżeńskie
 • prawa jazdy
 • świadectwa i dyplomy
 • dokumenty rejestracyjne spółek, wyciągi z rejestrów handlowych
 • wyroki sądowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • świadectwa chrztu
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • pisma sądowe
 • akty notarialne (m.in. pełnomocnictwa, akty poświadczenia dziedziczenia, umowy dotyczące nieruchomości)
 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, dokumenty wywozowe)
 • umowy handlowe
 • świadectwa zdrowia, świadectwa fitosanitarne i świadectwa wolnej sprzedaży
 • zaświadczenia urzędowe
 • karty szczepień i certyfikaty covidowe
 • dowody osobiste, paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • faktury i dokumenty podatkowe

Biura tłumaczeń są tylko pośrednikiem pomiędzy klientem a tłumaczem i doliczają swoją prowizję do ceny tłumaczenia. Kontaktując się bezpośrednio z tłumaczem zyskasz lepszą stawkę i krótszy czas wykonania usługi.

W przypadku gdy oprócz tłumaczenia z języka arabskiego klient potrzebuje przetłumaczyć inny dokument na język polski z innego języka (np. angielskiego, francuskiego lub ukraińskiego), mogę wykonać takie zlecenie z pomocą innego tłumacza przysięgłego zajmującego się danym językiem.

Jako tłumacz przysięgły z wieloletnim doświadczeniem w kontaktach polsko-arabskich mogę świadczyć usługi konsultacji dotyczących tematyki języka arabskiego, krajów arabskich oraz ich kontaktów z Polską.

Urzędy często wymagają, aby składane do nich dokumenty wystawiane w innych krajach były poświadczone za pomocą legalizacji lub apostille. Aby poświadczyć dokument pochodzący np. z Egiptu, należy go najpierw zalegalizować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tego kraju, a następnie w Ambasadzie RP w Kairze. Uproszczoną formą poświadczenia zagranicznego dokumentu jest apostille – w tym przypadku legalizacja w ambasadzie nie jest wymagana. Z apostille można jednak korzystać tylko w kontaktach pomiędzy Polską a innymi krajami, które podpisały i ratyfikowały konwencję haską znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. W przypadku krajów arabskich są to tylko: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Maroko, Oman i Tunezja.

Jeżeli chodzi o polskie dokumenty przeznaczone do użytku w krajach arabskich, to legalizację lub apostille można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Oprócz poświadczenia samego dokumentu można poświadczyć również tłumaczenie na język arabski wykonane przez tłumacza przysięgłego. W przypadku legalizacji (nie apostille) konieczne będzie następnie zalegalizowanie dokumentu w ambasadzie odpowiedniego kraju arabskiego w Warszawie.

Tłumaczenie wspomagane komputerowo to forma tłumaczenia realizowanego przy użyciu komputera z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania usprawniającego proces przekładu. Nie należy go mylić z tak zwanym tłumaczeniem maszynowym (np. Tłumacz Google), które zakłada realizację całości procesu tłumaczenia za pomocą automatycznych algorytmów. Tłumaczenie wspomagane komputerowo jest wykonywane przez tłumacza, a nie komputer, natomiast oprogramowanie pełni rolę pamięci tłumaczeniowej, zapewnia spójność terminologii przy długich tekstach i dużych projektach, a także umożliwia szybsze wykonywanie tłumaczeń przy zachowaniu najwyższej jakości.

W swojej pracy korzystam ze specjalistycznego oprogramowania Trados Studio 2022.

Masz więcej pytań?

Potrzebujesz tłumaczenia?

Skontaktuj się ze mną, aby zlecić tłumaczenie lub uzyskać bezpłatną wycenę.

Telefon / WhatsApp

+48 502 771 521

pon - nie 9:00 - 21:00

Adres

Zdziarska 83Z/21/2
03-289 Warszawa